• การอัปเดต Super Sus:จอมตะกละมาแล้ว
  • Super Sus Voyage
  • Super Sus แพทช์เดือนธันวาคม
วิดีโอเกม
เตรียมการมาถึงขององค์หญิงซานซ่าและผู้พิทักษ์แห่งทิศเหนือ
ลูกเรือ
ลูกเรือต้องทำภารกิจให้สำเร็จหรือหาตัวแฝงออกมา
"·สำเร็จภารกิจทั้งหมดจะได้รับชัยชนะ! ·หาคนหลอกลวงที่ซุ่มอยู่และโหวตคัดพวกเขาออก! ·มีชีวิตรอด! ระวังถูกคนหลอกลวงคัดออก!"