ลูกเรือ ลูกเรือต้องทำภารกิจให้สำเร็จหรือหาตัวแฝงออกมา

"·สำเร็จภารกิจทั้งหมดจะได้รับชัยชนะ! ·หาคนหลอกลวงที่ซุ่มอยู่และโหวตคัดพวกเขาออก! ·มีชีวิตรอด! ระวังถูกคนหลอกลวงคัดออก!"

SKILL DISPLAY

GO TO ARTICLE LIST