• Super Cup Event
  • Super Sus Halloween
  • ส่วนลด 60% & รางวัลเติมเงิน
วิดีโอเกม
พรีวิวอัปเดตพฤศจิกายน - การปรับบทบาท
ลูกเรือ
ลูกเรือต้องทำภารกิจให้สำเร็จหรือหาตัวแฝงออกมา
"·สำเร็จภารกิจทั้งหมดจะได้รับชัยชนะ! ·หาคนหลอกลวงที่ซุ่มอยู่และโหวตคัดพวกเขาออก! ·มีชีวิตรอด! ระวังถูกคนหลอกลวงคัดออก!"