• ร่วมมือกันท้าทาย Super Sus
  • ประกาศอัปเดต: ไวท์แจ็กปรากฏตัว
  • การอัปเดต Super Sus:จอมตะกละมาแล้ว
วิดีโอเกม
เตรียมการมาถึงขององค์หญิงซานซ่าและผู้พิทักษ์แห่งทิศเหนือ
ลูกเรือ
ลูกเรือต้องทำภารกิจให้สำเร็จหรือหาตัวแฝงออกมา
"·สำเร็จภารกิจทั้งหมดจะได้รับชัยชนะ! ·หาคนหลอกลวงที่ซุ่มอยู่และโหวตคัดพวกเขาออก! ·มีชีวิตรอด! ระวังถูกคนหลอกลวงคัดออก!"